Kursprogram

Det er et stadig behov for opplæring, og vi har derfor utarbeidet flere kursopplegg som er tilpasset opplæringsbehovet for ledere og prosjektmedarbeidere i Bygg- og Anleggsbransjen.

Vi gjennomfører årlig kurs i bruk av fagstandarder og teknisk - økonomisk styring av prosjekter.

Kongsberg Prosjektservice tilbyr også støtte til våre systemkunder i forbindelse med implementeringen av systemene Elprod og Pro©mask. Faglig innsikt og kunnskap om bruk av systemen er avgjørende elementer for vellykket bruk av alle IT baserte systemer.