Bygg og Anleggskurs - faglig

Metoder og styringselementer i Bygg- og anleggsprosjekter

Kurset gjennomgår kalkylegrunnlag og kalkulasjon, innkjøpsplaner, produksjonsplaner, avtaleverk og fakturering. Kurset er tilpasset nye og etablerte Elprod - brukere.

Formålet med kurset er at deltakerne skal lære det helt grunnleggende innen kalkulasjon og styring. Kurset egner seg best for personer med ønske om bedre innsikt i styringsprosessene.

Kurset blir gjennomført etter forespørsel og nærmere avtale. De som ønsker å få ytterligere informasjon, eller å melde seg på, kan henvende seg til oss ved å benytte kontaktskjema, ev. ta direkte kontakt med oss.