Prosjektstyring Elprod

Kurset gjennomgår driftskalkyle, endringer, innkjøpsplaner, produksjonsplaner og fakturering. Kurset er tilpasset etablerte Elprod brukere.

Formålet med kurset er at deltakerne skal kunne klare å styre og følge opp bygg- og anlegssprosjekter ved bruk av Elprod.

Kurset blir gjennomført etter forespørsel og nærmere avtale. De som ønsker å få ytterligere informasjon, eller å melde seg på, kan henvende seg til oss ved å benytte kontaktskjema, ev. ta direkte kontakt med oss.