Oppfriskningskurs Elprod

Kurset gjennomgår nye og eksisterende elementer i Elprod, samt nye bruksområder og teknikker.

Formålet med kursene er å lære Elprod, få mer kjennskap til grunnmodulene, samt kontraktsoppfølging. Kurset egner seg godt for alle Elprod - brukere.

Kurset blir gjennomført etter forespørsel og nærmere avtale. De som ønsker å få ytterligere informasjon, eller å melde seg på, kan henvende seg til oss ved å benytte kontaktskjema, ev. ta direkte kontakt med oss.