Beskrivelse

Denne funksjonen benyttes der man enten vil lage egne beskrivelser eller importere andre. Elprod sørger for en bransjemessige inndeling og redigering, samt gir mulighet for oppslag i NS 3420. Bruker kan også se bestemmelser og veiledning i tillegg til de kodede tekstene i NS340.