Generelt om Pro©mask

En av de største fordelene med Pro©mask er at du til enhver tid har kontroll over utstyr/enheter, prosjekter, lagerbeholdninger og fakturering uten å måtte gjennomføre en hel masse arbeidsoppgaver. Ved å legge inn data vedrørende innleie, utleie, salg og kjøp av enheter, legger du grunnlaget for å administrere maskiner og utstyr på en enkel og oversiktlig måte.

All historikk vedrørende et prosjekt vil bli liggende i systemet, så en lett kan gå tilbake og se på tidligere hendelser i forbindelse med det aktuelle prosjekt. Man kan også gå tilbake i historikken og endre data som er lagt inn feil, slik at faktureringen blir korrigert for eventuelle uriktige leieberegninger. På denne måten kan en foredle dataene i etterkant av de aktuelle hendelsene.

Det skal også sies at Pro©mask kan kommunisere med alle økonomisystemer, og er ikke avgrenset på dette området. Dette er en stor fordel sett iforhold til andre leverandører som tibyr et leiesystem som en integrert del av et økonomisystem. Med Pro©mask kan du fortsette å bruke ditt økonomisystem og sette opp en kommunikasjon mellom dette og Pro©mask.