Noen av våre beste brukere og kunder har dette å si om Elprod:

Stangeland Maskin AS

"Elprod er et svært godt verktøy i vårt kalkulasjonsarbeid. Programmet har et godt utbygd sett av hurtigtaster som etter en tids bruk «sitter i fingrene», slik at arbeidsflyten i kalkulasjonen går vesentlig raskere enn ved bruk av mus og menyvalg. Muligheten til kalkulasjon med sammensatte ressurser (pakker) er et stort fortrinn i forhold til andre kalkulasjonsprogram. Dette er et mye mer fleksibelt system enn for eksempel et system av postmaler i henhold til Norsk Standard eller Prosesskoden. Ved å samle de mest vanlige arbeidsoperasjonene i predefinerte pakker, kan svært ulike beskrivelser kalkuleres raskt med stor presisjon. Erfaringer fra drift kan raskt flyttes tilbake til kalkulasjonen gjennom justering av innhold i de globale pakkene. Prosjektspesifikke justeringer kan gjøres i pakkene på et hvilket som helst tidspunkt etter at de er hentet inn i prosjektet – og mulighetene for raske og presise endringer i forbindelse med siste-runde-evaluering er derfor svært gode. Fakturering via Elprod gir oss i neste runde gode muligheter for å gjøre sammenligninger mellom kalkulerte og påløpte kostnader. Det er også god support på telefon og mail – og kort vei fra våre ønsker eller problemer til en løsning fra KP-service."