Prosjekt- og byggeledelse

Vi har lang erfaring med Prosjekt- og byggeledelse, og har oppdrag for private og offentlige byggherrer. KPS har styringssystemer som benyttes avhengig hvilken rolle vi har i prosjektet.

Prosjektleder

Som prosjektledere vil man sammen med byggherren bidra med:

Byggeledelse

Som byggeleder er man byggherrens representant på byggeplassen og bidrar med:

Prosjekteringsledelse

Som prosjekteringsleder skal man være byggherrens representant og sørge for god ledelse av prosjektering:

Andre tjenester