Kursvirksomhet

Det er stadig behov for opplæring, og vi har derfor utarbeidet flere kursopplegg som er tilpasset opplæringsbehovet for ledere og prosjektmedarbeidere i Bygg- og Anleggsbransjen.

Vi gjennomfører kurs i bruk av fagstandarder og teknisk – økonomisk styring av prosjekter. Kongsberg Prosjektservice tilbyr også støtte til våre systemkunder i forbindelse med implementeringen av systemene Elprod og Pro©mask.

Faglig innsikt og kunnskap om bruk av systemene er avgjørende elementer for vellykket bruk av alle IT baserte systemer.

Har du spørsmål angående våre kurs?

Våre kurs:

Andre tjenester