Produkter

I tillegg til tradisjonelle rådgivningstjenester tilbyr Kongsberg Prosjektservice også kalkulasjon og prosjektstyringsverktøy Elprod for bygg og anleggsbransjen, samt Pro©mask for å bedre kontroll på maskiner og utstyr.

Promask

Pro©mask er verktøyet til å lage gode arbeidsrutiner for utleie av maskiner og utstyr til blant annet bygg- og anleggsbransjen.

Les mer »

Elprod

Programmet er basert på anerkjente metoder og prinsipper for planlegging og oppfølging av BA –prosjekter.

Les mer »