Promask

Pro©mask er verktøyet til å lage gode arbeidsrutiner for utleie av maskiner og utstyr til blant annet bygg- og anleggsbransjen.

Om Promask

En av de største fordelene med Pro©mask er at du til enhver tid har kontroll over utstyr/enheter, prosjekter, lagerbeholdninger og fakturering uten å måtte gjennomføre en hel masse arbeidsoppgaver. Ved å legge inn data vedrørende innleie, utleie, salg og kjøp av enheter, legger du grunnlaget for å administrere maskiner og utstyr på en enkel og oversiktlig måte.

All historikk vedrørende et prosjekt vil bli liggende i systemet, så en lett kan gå tilbake og se på tidligere hendelser i forbindelse med det aktuelle prosjekt. Man kan også gå tilbake i historikken og endre data som er lagt inn feil, slik at faktureringen blir korrigert for eventuelle uriktige leieberegninger. På denne måten kan en foredle dataene i etterkant av de aktuelle hendelsene.

Det skal også sies at Pro©mask kan kommunisere med alle økonomisystemer, og er ikke avgrenset på dette området. Dette er en stor fordel sett i forhold til andre leverandører som tibyr et leiesystem som en integrert del av et økonomisystem. Med Pro©mask kan du fortsette å bruke ditt økonomisystem og sette opp en kommunikasjon mellom dette og Pro©mask.

Brukere av Pro©mask er profesjonelle utleiefirmaer, entreprenører og andre foretak som ønsker en bedre kontroll på maskiner og utstyr.

Kurs i Elprod/Promask:

Kursene blir gjennomført etter forespørsel og nærmere avtale. De som ønsker å få ytterligere informasjon, eller å melde seg på, kan henvende seg direkte til oss.