Anleggslederskolen

Kurset holdes i regi av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og gjennomføres i løpet av 5 mnd. med 5 samlinger à 2-3 dager – til sammen 12 kursdager.

Om kurset

Målsettingen er å gi bygge- og anleggsledere kompetanse og verktøy til å lede sine prosjekter bedre. Det gis innsikt i både forberedelse og utførelse og deltagerne øker forståelsen for kritiske oppgaver og prosesser ved gjennomføring av prosjekter. Målgruppe er de som har det daglige ansvaret på bygge- eller anleggsplassen, dvs. anleggsledere og de som skal tre inn i rollen som anleggsleder.

Kursholdere: Tor Kristian Nystad – Konkret Support AS, Eivind Eikeland – Eikeland Mulighetsutvikling, Lars D. Skjelde m/flere

Flere kurs

Kurs i Elprod/Promask

Kursene blir gjennomført etter forespørsel og nærmere avtale. De som ønsker å få ytterligere informasjon, eller å melde seg på, kan henvende seg direkte til oss.

Les mer »

Arbeidslederskolen

Skal gi formann/arbeidsleder oversikt og kunnskap om ulike entrepriseformer og tilhørende kontraktstyper og forståelse av NS 3420.

Les mer »