NS3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Kurs holdes i regi av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) eller Standard Online AS og gjennomføres både som 1 og 2 dagers kurs.

Om kurset

Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av NS3420 som oppslagsverk for utarbeidelse og tolking av byggebeskrivelser. Kunnskap om NS3420 er en forutsetning for å planlegge, utføre og kontrollere at bygge- og anleggsarbeider er fagmessig utført. Bestemmelsene i standarden gir føringer for kalkulasjon av tilbud og oppfølging av kontrakter i alle entrepriseformer.

Kursholdere: Lars D. Skjelde – Kongsberg Prosjektservice

Flere kurs

Kurs i Elprod/Promask

Kursene blir gjennomført etter forespørsel og nærmere avtale. De som ønsker å få ytterligere informasjon, eller å melde seg på, kan henvende seg direkte til oss.

Les mer »

Arbeidslederskolen

Skal gi formann/arbeidsleder oversikt og kunnskap om ulike entrepriseformer og tilhørende kontraktstyper og forståelse av NS 3420.

Les mer »

Anleggslederskolen

Kurset gir innsikt i både forberedelse og utførelse og deltagerne øker forståelsen for kritiske oppgaver og prosesser ved gjennomføring av prosjekter.

Les mer »