Arbeidslederskolen

Kurset holdes i regi av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og gjennomføres i løpet av 3 mnd. med 3 samlinger à 2 dager.

Om kurset

Arbeidslederskolen skal gi formann/arbeidsleder oversikt og kunnskap om ulike entrepriseformer og tilhørende kontraktstyper og forståelse av NS 3420. Det legges vekt på produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetsstyring. Målgruppe er formenn og arbeidsledere.

Kursholdere: Tor Kristian Nystad – Konkret Support AS og Lars D. Skjelde.

Flere kurs

Kurs i Elprod/Promask

Kursene blir gjennomført etter forespørsel og nærmere avtale. De som ønsker å få ytterligere informasjon, eller å melde seg på, kan henvende seg direkte til oss.

Les mer »

Anleggslederskolen

Kurset gir innsikt i både forberedelse og utførelse og deltagerne øker forståelsen for kritiske oppgaver og prosesser ved gjennomføring av prosjekter.

Les mer »