Kurs i Elprod/Promask

Kursene blir gjennomført etter forespørsel og nærmere avtale. De som ønsker å få ytterligere informasjon, eller å melde seg på, kan henvende seg direkte til oss.

Om kurset

Elprod

Programmet er basert på anerkjente metoder og prinsipper for planlegging og oppfølging av BA –prosjekter.

Les mer om Elprod

 

Pro©mask

Pro©mask er verktøyet til å lage gode arbeidsrutiner for utleie av maskiner og utstyr til blant annet bygg- og anleggsbransjen.

Les mer om Pro©mask

Flere kurs

Arbeidslederskolen

Skal gi formann/arbeidsleder oversikt og kunnskap om ulike entrepriseformer og tilhørende kontraktstyper og forståelse av NS 3420.

Les mer »

Anleggslederskolen

Kurset gir innsikt i både forberedelse og utførelse og deltagerne øker forståelsen for kritiske oppgaver og prosesser ved gjennomføring av prosjekter.

Les mer »